Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Η υποβολή μηχανογραφικών δελτίων στο 2023 θα ξεκινήσει μετά από σχετική ανακοίνωση