Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Εκτύπωση παράλληλου μηχανογραφικού για τα Δ.Ι.Ε.Κ.

29-07-2021: ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ .

Αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικής υποβολής αίτησης, μπορείτε να συνδεθείτε και να κατεβάσετε την οριστική αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου.

Σχετικά με τα αποτελέσματα, θα βγει νέα ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου.