Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ.

Η υποβολή μηχανογραφικών δελτίων στο 2024 θα ξεκινήσει μετά από σχετική ανακοίνωση