Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.)

Είσοδος

09-07-2024: Στο σύστημα αυτό,

  • οι υποψήφιοι που συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024
  • και οι τελειόφοιτοι που αποκτήσατε απολυτήριο Λυκείου το 2024, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχατε ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους,
μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο σας μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00, για ειδικότητες σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Τουρισμού ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΟ Δήμητρα) ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Δ.ΥΠ.Α.) και αφορούν στο Α' εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2024.

Όσοι δεν εμπίπτετε στις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή σε Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., το οποίο θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων των Α.Ε.Ι. δεν μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό, καθώς δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό. Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στη Σ.Α.Ε.Κ. στην οποία λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Οι ειδικότητες Γ' εξαμήνου που παρέχουν οι Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. την περίοδο 2024-2025 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ.

Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ' εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για επιλογή σε Α' εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.