Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή μηχανογραφικών δελτίων το 2023!

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2022

Για την ειδική περίπτωση, δείτε ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΕΤΟΥΣ 2022.