Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το παράλληλο μηχανογραφικό θα γίνονται διά ζώσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Τρίτη 12-9-2023 στις 20:00.

Το σύστημα θα ανοίξει πάλι για υποβολή μηχανογραφικών δελτίων το 2024!

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2023

Για την ειδική περίπτωση, δείτε ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΕΤΟΥΣ 2023.